Administracija

Darželis – patikimose rankose!

L. e. p. direktorė – Daiva Tarvydienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, švietimo įstaigų administravimo magistrė, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija:
Tel. Nr. 8(5) 275 3256
El. p. rastine@pipiras.vilnius.lm.lt

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Rima Kamendulytė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, vaiko teisių apsaugos programos magistrė, vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija:
Tel. Nr. 8(5) 275 1310
El. p. ugdymas@pipiras.vilnius.lm.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Arvydas Baniulis
Aukštasis išsilavinimas.
Tel. Nr. 8(5) 275 1310
El. p. ukis@pipiras.vilnius.lm.lt