Gerb. Tėveliai,

informuojame, kad nuo š. m. liepos 1 d. Lietuvoje skelbiama karantino pabaiga. Pažymime, kad ikimokyklinis/ priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.  

Dėl ugdymo mokesčio.

Pažymime, kad nuo š. m. liepos 1 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą mokamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cdf88fd0182f11eabbd2d79178d400a0/asr). Atkreipiame dėmesį, kad mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vasaros metu (birželio-liepos mėn.) tėvai (globėjai) pateikia prašymus pagal įstaigos nustatytą tvarką, kad vasaros laikotarpiu jų vaikas nelankys įstaigos. Mokestis už ugdymą skaičiuojamas.

Dėl grupių jungimo. 

Primename, kad vaikai lanko nuolatos tą pačią grupę. Esant pagrįstam poreikiui ir atsakingai įvertinus visas aplinkybes, dėl pedagogų atostogų ar mažo vaikų lankomumo, grupės gali būti performuojamos (sujungiamos). Tokiu atveju grupės bus sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui ir užtikrinama griežta grupių izoliacija.

Taip pat primename, kad vasaros laikotarpiu maksimaliai išnaudojamos visos ugdymo galimybes atsižvelgiant į oro temperatūrą lauke bei laikomasi reikiamų saugumo reikalavimų.  

Linkime gražios vasaros ir sklandaus bendradarbiavimo!

Nuoširdžiai dėkojame  patogu pirkti komandai (https://www.patogupirkti.lt/) padovanojusiems mūsų darželio ugdytiniams nuostabių knygų!!!

Labai ačiū.