Kuriame su programa „eTwinning”

Be pavadinimo

Vaikų ugdymo galimybės su programa „eTwinning” 

                        

Programos „eTwinningambasadorė Utenos/Vilniaus regionui Loreta Tarvydienė

Šių metų lapkričio 22 d. Vilniaus m. lopšelyje – darželyje „PIPIRAS”  ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pradedantiesiems programos „eTwinning“ dalyviams įvyko Lietuvos Nacionalinės  paramos tarnybos ir programos „eTwinning” ambasadorės Loretos Tarvydienės inicijuotas renginys „eTwinning projektai ikimokykliniame ugdyme“.

 ProgramaeTwinning” gyvuoja nuo 2005  metų. Kas tai per programa?  Programa „eTwinning” tai elektroniniai dvyniai, nemokama ir saugi platforma švietimo darbuotojams t.y  mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt., kuri skirta bendrauti ir  kurti virtualius bendradarbiavimo projektus ir dalintis idėjomis visoje Europoje. Šios programos veiklos tikslai – bendradarbiauti su kitomis ES programomis, integruoti projektus į ugdymo turinį, užtikrinti, kad mokiniai gautų kuo daugiau naudos, dalyvaudami šioje programoje. Programa „eTwinning” remia virtualaus bendradarbiavimo projektus mažiausiai tarp dviejų švietimo įstaigų iš bent jau dviejų skirtingų Europos šalių,  mažiausiai tarp dviejų Lietuvos švietimo įstaigų ar tarp dviejų projekto partnerių iš tos pačios švietimo įstaigos. Dalyvių  amžius gali būti nuo 3 iki 21 metų. Šiuo metu programoje  dalyvauja net 38 šalys, 190035 mokyklų ir daugiau nei 520.92 mokytojų! Šie skaičiai yra kintamai didėjantys ir tai parodo, kad ši programa yra labai populiari.

Į seminarą susirinko gausus būrys pedagogių iš Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio, Vilniaus lopšelio–darželio „Pipiras“, „Krivūlė“, „Ramunėlė” , „Drugelis”, „Žvagutis”, „Švelnukas“, „Ąžuolas” ir „Vieversys“.  Susitikimo metu eTwinning ambasadorė Loreta Tarvydienė pristatė ERASMUS+ „eTwinning” programos naujienas ir galimybes, programos „eTwinning” portalą. Kalbėta apie tai, kaip sukurti kokybišką projektą. Aida Makutėnienė, lopšelio – darželio „Pipiras” pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė, pasidalino savo darbo gerąja patirtimi. Renginio metu dalyvės turėjo puikią galimybę praktiškai išbandyti  „eTwinning Live“ aplinką ir sukurti projektus. Seminaro pabaigoje dalyvės atliko refleksiją ir įsivertino Kahoot programėles pagalba. Iš seminaro dalyvės išsinešė tikrai puikias emocijas, žinias ir buvo užregistruoti net 6 eTwinning projektai!

Už galimybę pristatyti programą „eTwinning” renginio organizatorė nuoširdžiai dėkoja Vilniaus m. lopšelio – darželio „Pipiras”  direktorei Daivai Tarvydienei  ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui,  priešmokyklinio ugdymo ekspertei Aidai Makutėnienei.

Daugiau informacijos apie programą „eTwinning”, registraciją portale, TwinSpace įrankių panaudojimą, gerosios patirties pavyzdžius rasite centriniame eTwinning portale bei nacionalinėje eTwinning interneto svetainėje.

DĖMESIO!

Be pavadinimo

Tėvelių dėmesiui !!!

 

Visų mūsų saugumui, nuo š. m. lapkričio 27 d. (pirmadienio) bus rakinamos visos darželio lauko durys:

Ryte –  nuo 10:00 val. iki 15:00 val.

Vakare –  nuo 17:00 val.

Nuolatos atrakintos bus tik vienos

prie direktorės, logopedės kabineto įėjimo lauko durys!

Administracija

 

Konferencija

Vilniaus miesto savivaldybės Kolegijos salėje, š.m. lapkričio 9 d.  įvyko

 TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – METODINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ KONFERENCIJA 

„VAIKŲ UGDYMAS(-SIS) PER PATIRTĮ LAUKO EDUKACINĖSE APLINKOSE IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE“

Konferenciją organizavo Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ bendruomenė ir Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris.

Konferenciją moderavo Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo ekspertė Aida Makutėnienė ir aplinkosauginio švietimo projekto „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau!” vadovė, vyr. auklėtoja Goda Stonkuvienė.

Konferencijoje išklausyta 11 žodinių pranešimų ir susipažinta su 10 stendinių pranešimų
medžiaga. Nagrinėtos temos: ikimokyklinio amžiaus vaikų patyriminis ugdymas(is) gamtinėse erdvėse, vaikų aplinkos tyrimo įgūdžių ugdymas, gamtojautos, aplinkai palankių vertybinių nuostatų formavimas, edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas ugdymo(si) procese.

Susipažinta ne tik su respublikos, bet ir užsienio ikimokyklinio ugdymo institucijų gamtamokslinio vaikų ugdymo(-si) patirtimi.

Konferencijos nuostatai

Konferencijos programa

Konferencijos akimirkos:

 Straipsnis apie konferenciją „Kaip urbanizuotoje aplinkoje ugdyti vaikų gamtamokslinę patirtį?“

DĖMESIO!

GERBIAMI TĖVELIAI,

Darželio bendruomenė džiaugiasi, gavusi Vilniaus miesto savivaldybės lėšas, skirtas:

  • kelio dangos keitimui (darbai jau atlikti)
  • langų keitimui (darbai vykdomi, numatoma darbų pabaiga rugsėjo 28 d.)
  • sienų mūrinimui (darbai vykdomi, numatoma darbų pabaiga spalio 6 d.)
  • sanitarinių mazgų keitimui (darbai planuojami pradėti vykdyti “Varliukų“ ir „Skruzdėliukų“ gr. nuo rugsėjo 18 d.)

Pagal  Vilniaus miesto savivaldybės tvarką, šias lėšas privalome išnaudoti iki 2017-12-31

Remonto darbus planuojama atlikti tokia tvarka:

  1. „Skruzdėliukų“ vaikai eina į „Nykštukų“ gr. nuo 09.18 d ir į savo grupę grįžta 09.22 d.
  2. „Bitučių“ jungiama su „Boružėlių“ gr. nuo 09.20 d. ir ugdomosios veiklos  vyks salėje iki  09.25 – 28  d.
  3. „Zuikučių“ grupė jungiasi su „Varliukų“ gr. nuo 09.25 d. Vaikai į savo grupę  grįžta 10.01 d.
  4. „Pelėdžiukų“vaikai eina į „Drugelių“ grupę 09.27 d, įsavo grupę grįžta 10.03 d.
  5. „Žiogelių“ grupė keliama į „Ežiukų“ grupę 10.02 d. Į savo grupę grįžta 10.05 d.
  6. „Ežiukų“gr. vaikai eina į „Žvirbliukų“ nuo 10.02, grįžta į savo grupę 10.05 d.

Darbų vykdytojai, dirbdami intensyviai ir  atsakingai,

 planuoja neviršyti numatytų darbų  terminų.

Atliekant remonto darbus, grupės bus sujungtos. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Jeigu turite galimybę, labai prašome paplanuoti vaikų vedimą į darželį. Visos  šiuo laikotarpiu nelankytos dienos bus pateisintos.

PAGARBIAI, ADMINISTRACIJA

Tėvelių dėmesiui!

Informuojame, jog nuo rugpjūčio 16 d. mūsų darželio kiemelyje vyksta kelio dangos remonto darbai. Laikinai į teritoriją įvažiuoti nebus galimybės.  Prašome iš anksto pasirūpinti savo automobilio vieta, kol lydėsite vaikučius į grupes.

Nuo rugpjūčio 24 d. darželyje bus keičiami langai! Informuojame, jog laikinai vaikučiai bus perkelti į kitas grupes. 

Pagarbiai, administracija