GRUPĖ „PELĖDŽIUKAI“

Moka ūbauti pelėdos,

Joms nerūpi jokios bėdos.

Gerai mato, gerai girdi.

O kaip skrenda – nieks negirdi.