Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“ įsikūręs 1967 m. Šnipiškių rajono centre.

Darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Darželio veiklą koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyrius.

Pagrindinės veiklos rūšys: ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikai ugdomi pagal individualią įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Lopšelis-darželis „Pipiras“ savo veiklą organizuoja remiantis LR Švietimo įstatymu, LR  Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės  politikos koncepcija ir lopšelio-darželio „Pipiras“ nuostatais.

MISIJA. Maksimaliai tenkinti vaikų, jų tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų bendruomenės narių poreikius. Siekti kokybiško vaikų ugdymo.

VIZIJA. Įstaiga – ieškanti naujų būdų realizuoti ugdymo procesą sąveikoje su bendruomene, siekianti įgyvendinti individualią ikimokyklinio ugdymo programą įvairiapusiškoje įstaigos veikloje.

FILOSOFIJA. Mūsų filosofijos akcentas vaiko kaip kūrybiškos asmenybės puoselėjimas, vertinimas ir ugdymas, sudarant tinkamas sąlygas protinių, emocinių ir fizinių galių vystymui(si), kūrybiškumo ugdymui(si), gebėjimams kaupti patirtį, žinias, eksperimentuoti ir visa tai sugebėti pritaikyti kasdienėje veikloje

PRIORITETAS. Siekti ugdymo kokybės optimaliai organizuojant ugdymo procesą, tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius.

Lopšelio-darželio „Pipiras“ bendruomenės vertybės:

  • Matyti ir gerbti kitą kaip asmenybę;
  • Sąžiningai atlikti pareigas, keliant ir tobulinant kompetenciją;
  • Saugoti ir tausoti save, kitą ir aplinką;
  • Saviraiškos ir savirealizacijos svarba;
  • Geranoriški tarpusavio santykiai atviri pokyčiams ir kaitai.