GRUPĖ „SKRUZDĖLIUKAI“

Skruzdėliukai  – tai jėga

Mes daržely kas diena.

Nuo pat ryto lig nakties

Dirbam, plušam iš peties.