GRUPĖ „SKRUZDĖLIUKAI“

Darbo laikas 6.30 – 18.30

Ikimokyklinio ugdymo (5 – 6m. amžiaus) vaikų grupė.

Skruzdėliukai  – tai jėga

Mes daržely kas diena.

Nuo pat ryto lig nakties

Dirbam, plušam iš peties.

 Auklėtojos:

  • V. Savickienė
  • D. Jurgel

Auklėtojos padėjėja:

  • R. Ratiuk