Ikimokyklinis ugdymas

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinis ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą įstaigoje teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo(si) tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Vilniaus l/d „Pipiras“ ikimokyklinio ugdymo(si) programos turinys orientuotas į vaiko poreikius, interesus, galimybes bei ugdymo(si) patirtį. Sudarytas remiantis visuminio, nedalykinio, integralaus ugdymo nuostatomis. Ugdymo(si) turinys pasižymi vertybių, gebėjimų ir žinių darna, numatytos kryptingos vaiko veiksenos atskirose kompetencijose.

Ikimokyklinio ugdymo programa (.doc)