Tėveliams

VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA

2019 m. gruodžio 4d. Sprendimas Nr. 1-303: Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Suvestinės redakcija nuo 2020-07-11))

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE

2019 m. gruodžio 4d. sprendimas Nr.1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ (Suvestinės redakcija nuo 2020-07-10 (.pdf))

MOKESTIS UŽ MAITINIMĄ

  • Lopšelio grupėse  2,20 Eur
  • Darželio grupėse  2,50 Eur
  • Priešmokyklinio ugdymo grupėse  2,50 Eur
  • Visoms šeimoms 1,00 Eur ir 0,50 Eur (soc.remtinoms) vaiko reikmėms, darbuotojų darbo apmokėjimui, maisto gaminimo išlaidoms.
  • Mokamas už kiekvieną lankytą , nelankytą ir nepateisintą dieną
  • Mokestis už maitinimą skiriamas tik vaikų maitinimui (maisto produktams įsigyti).

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PIPIRAS“ INFORMAVIMO DĖL VAIKO LANKYMO / NELANKYMO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS (.pdf)

ĮSISKOLINIMŲ IŠIEŠKOJIMO TVARKA (.pdf)

E-PAŽYMOS PATEIKIMAS

Informacija apie vaikų profilaktinį sveikatos patikrinimą (.pdf)

Kaip sukurti Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą? (.pdf)

Dugiau informacijos rasite https://www.youtube.com/watch?v=5J18TuMTgHA

Įsakymas dėl nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (.pdf)

1 priedas (.pdf)

2 priedas (.pdf)

3 priedas (.pdf)