Valdymas

Įstaigoje veikia 12 grupių: 2 lopšelio grupės (1,5-3 m.), 8 ikimokyklinio ugdymo grupės (3-6 m.), 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.).