Darbuotojai

 PEDAGOGAI:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.        Laimutė Šeštokaitė auklėtoja aukštasis vyr. auklėtoja
2.        Virginija Piliponienė auklėtoja aukštasis auklėtoja
3.         Indrė Batarlienė auklėtoja  aukštasis    auklėtoja
4.  Diana Jurgel  auklėtoja studijuoja auklėtoja
5.        Audronė Varenbergienė auklėtoja aukštasis vyr. auklėtoja
6.        Delija Vozgirdaitė priešmokyklinio ugdymo pedagogė studijuoja auklėtoja
7.        Dalė Rutkauskienė auklėtoja aukštesnysis auklėtoja
8.        Gailutė Bautronienė meninio ugdymo pedagogė aukštasis metodininkė
9.        Dovilė Bartkutė auklėtoja studijuoja auklėtoja
10.     Inesa Vainovskė priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštasis auklėtoja
11.    Indrė Orgec auklėtoja aukštasis auklėtoja
12.    Lilija Verikaitė priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštasis vyr.auklėtoja
13.    Nijolė Ambraziūnienė auklėtoja aukštasis vyr. auklėtoja
14.    Ona Kunickienė auklėtoja aukštesnysis auklėtoja
15.    Ona Misiūnienė auklėtoja aukštesnysis auklėtoja
16.    Giedrė Varneckienė auklėtoja aukštasis  auklėtoja
17.    Rimutė Pozdniakova auklėtoja aukštesnysis auklėtoja metodininkė
18.    Vaida Povilaitienė logopedė aukštasis Logopedė metodininkė
19.    Odeta Einikytė auklėtoja  studijuoja  auklėtoja
20.    Veronika Jatkauskienė auklėtoja aukštasis vyr. auklėtoja
21.    Virginija Savickienė auklėtoja aukštasis vyr. auklėtoja
22.    Evelina Tovianska priešmokyklinio ugdymo pedagogė aukštasis auklėtoja
23. Violeta Čiūdarienė meninio ugdymo pedagogė aukštasis metodininkė
24. Aušrelė Matukevičiūtė Psichologė aukštasis Psichologė
25. Olga Iljina Socialinis pedagogas aukštasis socialinis pedagogas metodininkas
26. Rima Pucilauskienė auklėtoja studijuoja auklėtoja
27. Raimonda Bautronytė auklėtoja  studijuoja auklėtoja