Planavimo dokumentai

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PIPIRAS“ METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 2018- 2019 M.M.

  • Pilietiškumo ugdymas pažįstant savo šalį
  • Sveikas maistas – sveikas vaikas
  • Inovatyvių ugdymosi aplinkų kūrimas
  • Partnerystė su šeima
  • 2017 – 2018 mokslo metų veiklos planas (.pdf)
  • 2016 – 2019 strateginis veiklos planas (.pdf)