Planavimo dokumentai

PRIORITETAI 2019-2020 m. m.

  • Įtraukiojo ugdymo tobulinimas siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo kokybę.
  • Emocinio intelekto ir sveikatingumo stiprinimas vaikų ugdyme.
  • Vaikų fizinio aktyvumo bei ekologinių pradmenų  skatinimas ir nauda ikimokyklinio ugdymo įstaigose.