Planavimo dokumentai

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PIPIRAS“ METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

2017- 2018 M.M.

  1. Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, lauko aplinkos ugdomųjų  erdvių rengimas.
  2. Pilietinių veiklų plėtojimas.
  3. Smurto prevencijos programos diegimas įstaigoje.
  • 2017 – 2018 mokslo metų veiklos planas (.pdf)
  • 2016 – 2019 strateginis veiklos planas (.pdf)