Planavimo dokumentai

2020-2021 M.M. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIORITETAI

  1. Priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas. Dalijimasis gerąja patirtimi.
  2. Fizinio aktyvumo stiprinimas, kūrybiškumo, naujų ugdymo galimybių taikymas lauko erdvėse.
  3. Ankstyvojo amžiaus vaikų higienos/savitvarkos įgūdžių ugdymas darželyje, jų svarba šiuolaikiniame kontekste.