Logopedas

Lopšelyje – darželyje „Pipiras“ dirba logopedė metodininkė Vaida Povilaitienė

Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais (globėjais), juos įveikti.

Darželyje logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedas:

  • Visapusiškai tiria vaiko kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą).
  • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir nustato to priežastis.
  • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.
  • Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus (globėjus), auklėtojus.
  • Esant reikalui, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turinčius vaikus, siunčia į Vilniaus miesto PPT konsultacijai ir ištyrimui.

Kas yra logopedinė pagalba? 

  • Logopedinė pagalba – logopedinės pratybos, kurių tikslas įveikti kalbos sutrikimus.
  • Nustačius vaikui kalbėjimo ar kalbos sutrikimą, pagalbos vaikui būdai aptariami su vaiko tėvais (globėjais).
  • Logopedinių pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis priklauso nuo sutrikimo sunkumo.
  • Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo, vaiko ir jo tėvų (globėjų), auklėtojų bendradarbiavimo.

Jei Jums neramu dėl  vaiko kalbos ar turite kokių nors klausimų, pageidavimų, logopedė lauks Jūsų savo kabinete. Registracija vykdoma el. paštu: vpovilaitiene@gmail.com, registracija laikoma patvirtinta tik gavus elektroninį pranešimą su nurodyta informacija (data, tikslus laikas).