Seminarai

2017 m. lapkričio 22 dieną Vilniaus lopšelyje  – darželyje „Pipiras“ (adresu Krokuvos 6A, Vilnius) vyks programos „eTwinning“ seminaras pavadinimu „eTwinning projektai ikimokykliniame ugdyme“.


Seminaras  „eTwinning projektai mažųjų ugdyme“

Nors programa eTwinning Lietuvoje žinoma jau 12 metų, tačiau dar nemažai sutinkame pedagogų, kurios labai norėtų ją pažinti. Kuo ši programa ypatinga ir įdomi?

Mūsų lopšelyje-darželyje „Pipiras“ buvo surengtas seminaras  darželių pedagogams, kurio metu Vilniaus apskrities ambasadorė Loreta Tarvydienė eTwinning projektus vykdanti nuo 2003 metų, plačiai pristatė eTwinning programą, jos savitumą, supažindino su projektų kūrimo žingsniais. 

Vilniaus l/d „Pipiras“ pavaduotoja ugdymui Aida Makutėnienė, sėkmingai vykdanti eTwinning projektus ketverius  metus, taip pat pasidalino patirtimi, kaip sukurti projektą, sudominti mažus vaikus, kaip įtraukti partnerius, tobulinti savo kvalifikaciją.

Seminaro metu pedagogai turėjo galimybę praktiškai įsitraukti į programą, užmegzti bendradarbiavimo su kolegėmis iš kitų darželių ryšius,  sukurti ir pateikti  savo projektus. 

Džiaugiamės, jog  pavargusios, bet laimingos seminaro dalyvės  dėkojo už pažintį su šiuolaikiška, inovatyvia ir perspektyvia programa, atveriančia kelią į pedagogų ir vaikų saviraišką, naujas pažintis tiek su respublikos,tiek su užsienio pedagogais.

Apie eTwinning galite paskaityti čia.

Apie eTwinning galite paskaityti taip pat ir čia.

Seminaro, vykusio  Vilniaus l/d „Pipiras“,  programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        

Programos „eTwinning” ambasadorė Utenos/Vilniaus regionui Loreta Tarvydienė

Šių metų lapkričio 22 d. Vilniaus m. lopšelyje – darželyje „PIPIRAS”  ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pradedantiesiems programos „eTwinning“ dalyviams įvyko Lietuvos Nacionalinės  paramos tarnybos ir programos „eTwinning” ambasadorės Loretos Tarvydienės inicijuotas renginys „eTwinning projektai ikimokykliniame ugdyme“.

 Programa „eTwinning” gyvuoja nuo 2005  metų. Kas tai per programa?  Programa „eTwinning” tai elektroniniai dvyniai, nemokama ir saugi platforma švietimo darbuotojams t.y  mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt., kuri skirta bendrauti ir  kurti virtualius bendradarbiavimo projektus ir dalintis idėjomis visoje Europoje. Šios programos veiklos tikslai – bendradarbiauti su kitomis ES programomis, integruoti projektus į ugdymo turinį, užtikrinti, kad mokiniai gautų kuo daugiau naudos, dalyvaudami šioje programoje. Programa „eTwinning” remia virtualaus bendradarbiavimo projektus mažiausiai tarp dviejų švietimo įstaigų iš bent jau dviejų skirtingų Europos šalių,  mažiausiai tarp dviejų Lietuvos švietimo įstaigų ar tarp dviejų projekto partnerių iš tos pačios švietimo įstaigos. Dalyvių  amžius gali būti nuo 3 iki 21 metų. Šiuo metu programoje  dalyvauja net 38 šalys, 190035 mokyklų ir daugiau nei 520.92 mokytojų! Šie skaičiai yra kintamai didėjantys ir tai parodo, kad ši programa yra labai populiari.

Į seminarą susirinko gausus būrys pedagogių iš Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio, Vilniaus lopšelio–darželio „Pipiras“, „Krivūlė“, „Ramunėlė” , „Drugelis”, „Žvagutis”, „Švelnukas“, „Ąžuolas” ir „Vieversys“.  Susitikimo metu eTwinning ambasadorė Loreta Tarvydienė pristatė ERASMUS+ „eTwinning” programos naujienas ir galimybes, programos „eTwinning” portalą. Kalbėta apie tai, kaip sukurti kokybišką projektą. Aida Makutėnienė, lopšelio – darželio „Pipiras” pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė, pasidalino savo darbo gerąja patirtimi. Renginio metu dalyvės turėjo puikią galimybę praktiškai išbandyti  „eTwinning Live“ aplinką ir sukurti projektus. Seminaro pabaigoje dalyvės atliko refleksiją ir įsivertino Kahoot programėles pagalba. Iš seminaro dalyvės išsinešė tikrai puikias emocijas, žinias ir buvo užregistruoti net 6 eTwinning projektai!

Už galimybę pristatyti programą „eTwinning” renginio organizatorė nuoširdžiai dėkoja Vilniaus m. lopšelio – darželio „Pipiras”  direktorei Daivai Tarvydienei  ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui,  priešmokyklinio ugdymo ekspertei Aidai Makutėnienei.

Daugiau informacijos apie programą „eTwinning”, registraciją portale, TwinSpace įrankių panaudojimą, gerosios patirties pavyzdžius rasite centriniame eTwinning portale bei nacionalinėje eTwinning interneto svetainėje.