Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Vilniaus l-d Pipiras nuostatai (.pdf) 2020 – 2024 strateginis veiklos planas (.pdf) Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (.pdf) Vaikų priėmimo į darželį tvarka Mokesčio už darželį tvarka Slapukų politika Dėl nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (.docx) Priedas nr.1 Priedas nr.2 Priedas nr.3