Projektai

VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIS ŠVIETIMO PROJEKTAS

„Gamtos atradimai- žaidžiu, kuriu ir sužinau!”

Projekto vadovė –  auklėtoja Goda Stonkuvienė.

Kuratorė  – direkt pavaduotoja ugdymui Aida Makutėnienė.

Dalyviai – Vilniaus lopšelio-darželio “Pipiras” vaikai, pedagogai, darželio bendruomenė, administracija, viso per 300 narių.

Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos:

 • saugoti ir stirpinti vaikų sveikatą, ugdyti gamtamokslinę patirtį.
 • sukurti edukacines erdves “Gamtos atradimai- žaidžiu, kuriu ir sužinau!” darželio lauko aplinkoj
 • skatinti kitas darželių bendruomenes efektyviau panaudoti turimas žaliąsias lauko aplinkas.

Projekto įgyvendinimo laikas 2017-06-01 iki 2017-12-01

Projektui suteikta Vilniaus miesto savivaldybės finansinė parama pagal “Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos” programą.

Planuojami projekto vykdymo etapai:

 • Edukacinių erdvių sukūrimas lauke: “Žydinti pieva”, “Mini  grūdinių kultūrų laukas”, “Sveikatingumo takelis”, “Gamtos pojūčių kampelis”, “Daržovių lysvė”, “Sodiname, auginame ir stebime riešutą”, “Augalai – pavasario šaukliai”, “Obelų sodas”
 • edukacinės aktyvios veiklos su vaikais, vaikų patirtis, įgytos žinios ir gebėjimai, analizė, refleksija
 • Akcija “Kurkime aplinką vaikams 2017” kartu su bendruomenės nariais
 • Mokslinė- metodinė konferencija respublikos pedagogams, siekiant pasidalinti gamtamoksliniu švietimu įstaigose. Planuojami  žodiniai bei stendiniai pranešimai vaikų sveikatos saugojimo ir  stiprinimo gamtoje tema. Siekiama dalintis patirtimi, aktualijomis, problemomis, ieškoti sprendimo būdų.

eTwinning projektas „Lietuviais norime ir būt“ 

Projekto iniciatorė ir vadovė  – direkt.pavaduotoja ugdymui Aida Makutėnienė 

Dalyviai  – L/d/ „Pipiras“ ugdytiniai, Kaišiadorių raj.Kruonio gimnazijos pradinių klasių mokiniai, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 2c klasės mokiniai,  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pailgintos grupės mokiniai ir Bergeno vaikų ir jaunimo organizacijos ikimokyklinukai.

Projekto tikslas: 

 1. Ugdyti vaikų pilietinį ir tautinį sąmoningumą, patriotinius jausmus Tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą.
 2. Sužinoti  vaikų nuomonę –  kas yra Lietuva.
 3. Nagrinėjant Tėvynės temą prisiminti Lietuvos valstybės simbolius.
 4. Skatinti vaikus kurti užduotis ir jas pateikti projekto draugams.
 5. Laiškais ir kitomis komunikacinėmis priemonėmis bendradarbiauti su projekto partneriais.

DARBO PROCESAS

 • Susipažinsime, sukursime projekto logotipus, bendradarbiaujant išrinksime nugalėtoją.
 • Nagrinėjant Tėvynės temą, kalbėsime apie laisvę, meilę Lietuvai, gimtąjai kalbai, apklausime vaikus ir pateiksime jų nuomonę „Kas yra Lietuva?“ arba „Ką reiškia būti lietuviu?“.
 • Nuolat prisiminsime Lietuvos valstybės simbolius, naudojant įvairias piešimo technikas kursime kūrybinius darbus.
 • Minėsime lietuviškas šventes, rengsime parodas, kurių akimirkomis pasidalinsime TwinSpace erdvėje.
 • Kursime užduotis, dalinsimės eilėraščių ar dainų tekstais apie Lietuvą.
 • Dalyvausime tiesioginiuose renginiuose TwinSpace erdvėje ir Skype paskyroje.
 • Projekto partneriams siųsime laiškus.

Projekto trukmė – vieneri mokslo metai.

PROJEKTO REZULTATAS

Lietuvos ir Bergeno mokyklų/darželių ugdytiniai daugiau sužinos apie Lietuvą, minėtinas datas, žinos Lietuvos valstybės simbolius, vieni kitiems sukurs įdomių užduočių, siųs draugams laiškus.

Visi dalyviai kūrė projekto himną ir internetinio susitikimo metu jį perskaitė.


Tarptautinis eTwinning projektas „Aplink Europą“ (Around Europe)

Projekto tikslas – pažinti projekto partnerių  šalis ir  kultūrą.

Dalyviai – L/d/ „Pipiras“ ugdytiniai, Vilnius, Lietuva;

Thorntree Primary School, mokytojas Antohony Renniel,   Londonas, Jungtinė Karalystė;

 

Uždaviniai: 

 • pažinti kultūrų tradicijas tarp projekte dalyvaujančių šalių.
 • tradicinės ir šiuolaikinės šventės, kasdienybė, kiti renginiai. Keistis informacija, nuotraukomis, vaizdine medžiaga.
 • bendradarbiavimas tarp mokytojų: twinSpace erdvė, laiškai, vebinarai ir kt.
Su Lietuva susipažįsta „CEIP Nuestra Señora de la Soledad“ mokyklos mokiniai, Badachosas, Ispanija

Naujametinis sveikinimas

Projekto sklaida

Kviečiame darželio bendruomenę pamatyti projekto  santrauką, kuri eksponuojama įstaigos koridoriuje:

 


Tarptautinis eTwinning projektas  „Šalių simboliai“

(The symbols of the countries)

Projekto tikslas – sužinos apie skirtingų šalių simbolius,pastebės projekto partnerių šalių panašumus, skirtumus.

Dalyviai  – L/d/ „Pipiras“ ugdytiniai, Vilnius, Lietuva;

Istituto Superiore „Algeri Marino“, mokytoja Alessia Iezzi, Casoli, Italija;
Novomyrgorod school № 2, mokytoja Alina Shevchenko, Novomyrgorod, Ukraina;
ATO ANADOLU LİSESİ, mokytoja GÜL FIKIR, SARIÇAM, Turkija;
LEPL Tbilisi municipality #158 public school, mokytoja Nino Uchava, Tbilisi, Gruzija.
 

Uždaviniai: Projekto metu daug dėmesio bus skiriama kitų  šalių simboliams pažinti, palygins nacionalinius himnus, vėliavas ir emblemas (herbus) su kitų šalių simboliais. Ieškos bendrų simbolių bruožų. Projekto metu, mokinių bus prašoma sukurti emblemos ir vėliavos piešinį ar video, sukurti  himną.  Ilgainiui mokiniai sukurs bendrą tinklaraštį, kuriame bus pateikiama informacija apie skirtingus skirtingų šalių simbolius. Projekto metu mokiniai sustiprins žodyną.

Žaisdami mokomės pažinti šalių vėliavas

 

Projektas „Žemė – visų namai“

Vykdomas nuo šių metų kovo 12 d. iki lapkričio 15 d.

Tikslas: mokyti vaikus suprasti gamtą, suteikti kuo daugiau žinių apie artimiausią aplinką, sudarant sąlygas vaikams stebėti, tyrinėti, pažinti augalus.

Vaikų ugdytojai žino, jog aplinka – trečiasis pedagogas, skatinti stebėti, tyrinėti, kurti, žavėtis, eksperimentuoti (Markevičius, 2012). O vaikai – iš prigimties tyrinėtojai, aktyviai ieškantys informacijos apie juos supančią aplinką, gamtą ( Caughlin ir kt., 1997). Bet juk gamtą reikia tausoti, saugoti. Ar gamtos tausojimas taps svarbus kiekvienam žemės gyventojui? Eiti gamtosauginio ugdymo keliu verta dėl to, kad kuriama neįkainojama pridėtinė vertė – sąmoningas ir gamtinei aplinkai atidus pilietis.

Darželis į gamtosauginį ugdymą koncentruotis pradėjo prieš 5 metus. Per tuos metus spėjome suorganizuoti daugybę renginių, projektų ir kitų iniciatyvų šia tema. Aktyviai dalyvaujame respublikiniuose ir tarptautiniuose gamtosauginiuose projektuose. Renginių gausa paaiškinama tuo, jog pradėjus ieškoti galimybių diegti gamtosauginį ugdymą įstaigoje, atsivėrė didžiuliai klodai įvairios informacijos bei resursų.